Books For You

Grow Outward, Grow Inword

જીવનસાર


જીવનસાર

એટલા નરમ ના થાઓ કે,  લોકો તમને ખાઈ જાય.

એટલા ગરમ ના થાઓ કે, લોકો તમને અડી પણ ન શકે,

એટલા સરળ ના થાઓ કે, લોકો તમને મૂરખ બનાવી દે.

એટલા અતડા ના થાઓ કે, લોકો તમને મળી પણ ન શકે.

એટલા ગંભીર ના બનો કે , લોકો તમારાથી કંટાળી જાય.

એટલા છીછરા પણ ના બનો કે, લોકો તમને ગણકારે પણ નહીં.

એટલા મોંઘા ના બનો કે, લોકો તમને બોલાવી ન શકે.

એટલા સસ્તા પણ ના બનો કે, લોકો તમને નચાવ્યા કરે.

સૌજન્ય : યુવા પ્રકાશ અંક -32

જુલાઇ 20, 2011 Posted by | ઝરુખો | | Leave a comment

ભગવાન ક્યાંથી હોય?


ભગવાન ક્યાંથી હોય?
વસ્ત્રો   થઇ  ગયા  ટૂંકા,  લાજ  ક્યાંથી    હોય ?
અનાજ થઇ ગયા હાઇબ્રીડ ,સ્વાદ કયાંથી હોય ?
ભોજન થઇ ગયા ડાલડાના,તાકાત ક્યાંથી હોય ?
નેતા થયા ખુરશીના, દેશ દાઝ ક્યાંથી હોય ?
ફૂલો થયા પ્લાસ્ટીકના, સુગંધ ક્યાંથી હોય ?
ચહેરા થયા મેકઅપના, રૂપ ક્યાંથી હોય ?
પ્રોગ્રામથયા કલબના, સંસ્કાર ક્યાંથી હોય ?
માણસ થઇ ગયા પૈસાના, દયા ક્યાંથી હોય ?
રહ્યા સંબંધો સ્વાર્થના, પ્રેમ ક્યાંથી હોય ?
ભક્ત થયા પ્રસાદના, ભગવાન ક્યાંથી હોય ?


જૂન 18, 2011 Posted by | ઝરુખો | , , | 2 ટિપ્પણીઓ

ભગવાન સાથે ઇન્ટરવ્યૂ


ભગવાન સાથે ઇન્ટરવ્યૂ

હમણાં ઈન્ટરનેટ પર એક મઝાની વાત વાંચી ભગવાન સાથે ઇન્ટરવ્યૂ. એક અનામી લેખકને સ્વપ્ન આવ્યું તેની આ વાત છે.

‘શું તારે મારો ઇન્ટરવ્યૂ લેવો છે ?’ ભગવાને પૂછ્યું .
‘તમને સમય હોય તો ઇન્ટરવ્યૂ લેવો છે.’
ભગવાને સ્મિત કરીને કહ્યું : ‘મારો સમય તો અનંત છે. તારે
મને શું પૂછવું છે ?’
‘માનવજાત વિશે તમને સૌથી વધુ આશ્ચર્ય કઈ બાબતનું થાય છે ?’
ભગવાને કહ્યું :
‘જયારે તે બાળક હોય છે ત્યારે તેને જલ્દી મોટા થવું હોય  છે
અને મોટા થયા પછી ફરી વાર બાળક થવાનું મન થાય છે .’
‘પૈસા કમાવવામાં તંદુરસ્તી ગુમાવે છે અને તંદુરસ્તી પાછી
મેળવવા પૈસા ગુમાવે છે.’
‘ભવિષ્યની ફિકરમાં વર્તમાનને ભૂલી જાય છે એટલે નથી રહેતો
વર્તમાનમાં કે ભવિષ્યમાં.’
‘એવી રીતે જીવે છે કે જાણે મોત કદી આવવાનું નથી અને
જયારે મોત આવે ત્યારે જિંદગીનો આંનદ ભૂલી જાય છે.’
ભગવાને મારા હાથમાં હાથ લીધો . થોડી ક્ષણો મૌન રહ્યા પછી
મેં પૂછ્યું : ‘તમારા બાળકો જીવનમાંથી કયા બોધપાઠ લે……પિતા
તરીકે તમને શું લાગે છે ?’
ભગવાને હસીને કહ્યું :
‘બીજા તમને પ્રેમ કરે એવી અપેક્ષા ન રાખવી .તમારા પ્રત્યે
સહેજે પ્રેમ થાય એવું થવું જોઈએ એ ખ્યાલમાં રાખવું.’
‘તમારી પાસે શું છે એના કરતાં તમારા જીવનમાં કોણ છે એ
વધારે મહત્વનું છે એ નહિ ભૂલવું .’
‘તમારી જાતને કદી બીજા સાથે સરખાવવી નહિ.’
‘પોતાની પાસે વધુ હોય એ ધનવાન નથી પણ જેની જરૂરિયાત
ઓછામાં ઓછી હોય એ ખરો ધનિક છે એ હમેશાં યાદ રાખવું.’
‘પ્રિય વ્યક્તિના દિલને દુભાવવામાં વાર નથી લગતી પણ
એ ઘા રૂઝાતા વરસો લાગી જાય છે.’
‘હમેશાં માફ કરતાં રહેવાથી ક્ષમાનો ગુણ કેળવાય છે.’
‘આપણને આમ તો ઘણાં લોકો ચાહતા હોય છે પણ
કમનસીબે એ વ્યક્ત કરતાં એમને આવડતું નથી હોતું.’
‘પૈસાથી બધું ખરીદી શકાય છે, પણ સુખ નહિ.’
‘એક જ વસ્તુને બે લોકો જુદી જુદી રીતે જુએ એવું સહેજે બને.’
‘બીજા લોકો આપણને માફ કરે એ પુરતું નથી. આપણે પણ
આપણી જાતને માફ કરીએ એ વધુ જરૂરી છે.’
‘હું સદાય તમારી સાથે જ છું એ કદી ન ભૂલવું.’
( “જન્મભૂમી-પ્રવાસી “માંથી  સાભાર  – શાંતિલાલ ડગલી )

એપ્રિલ 12, 2011 Posted by | ઝરુખો, શિક્ષણ વિચાર | , | Leave a comment

‘ ણ ‘ કોઈને મળે તો ?


‘ ણ ‘ કોઈને મળે તો ?

ક ને મળે તો નાનો કણ ,

ખ ને મળે તો માથું ખણ…..

ગ ને મળે તો પૈસા ગણ.,

ચ ને મળે તો પંખી ચણ….

જ ને મળે તો જન્મે જણ ,

ધ ને મળે તો ટોળે ધણ….

પ ને મળે તો નિરાશ પણ,

ભ ને મળે તો ચોપડી ભણ…

મ ને મળે તો ભાર મણ,

ર ને મળે તો તરસે રણ…..

હ ને મળે તો કોઈને ન હણ,

ક્ષ ને મળે તો સરકે ક્ષણ….

ત્ર ને મળે તો ત્રિપુટી ત્રણ ,

અગર મળે જો અક્ષર ત્રણ,

તો આંગણ ફાગણ કરતાં કરતાં…..

‘ણ’ મળી એમ કરતો કામણ….

દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ

માર્ચ 30, 2011 Posted by | ઝરુખો, શિક્ષણ વિચાર | Leave a comment

આપણે ગુજરાતીઓ……..!


આપણે ગુજરાતીઓ……..!

વેપાર ધંધામાં ઝડપથી કરોડપતિ થવાના જેટલા
નુસખાઓ આપણને કારગત છે એટલા
કદાચ બીજા કોઈને નથી….
સફળતાના આપણે સિધ્ધહસ્ત ખેલાડી છઈએ ;
આપણને ધંધાની એટલી બધી ચિંતા હોય છે
કે કો’કની સાદડીમાં કે શોકસભામાં પણ
શેર બજારની ચર્ચા છેડી દઈએ છીએ……!

ગમે ત્યાં ગમે એની હારે ઓળખાણ કાઢી
ઈ ઓળખાણની ખાણમાંથી વેપાર વધારનાર
આપણે ગુજરાતીઓ….
કેરોસીનના દીવે વાંચીને પેટ્રોલીયમની કંપની સ્થાપનારા
ધીરૂભાઈ અંબાણી ને મનોમન ગુરુ માનનારા
આપણે ગુજરાતીઓ..
હરકિશન મહેતા ની ‘પીળા રૂમાલની ગાંઠ ‘ માં બંધાય ગયા છીએ
આપણે ગુજરાતીઓ….
પન્નાલાલ ની ‘માનવીની ભવાઈ’ માં પોક મૂકીને રડ્યા છઈએ.
આપણે ગુજરાતીઓ….
જ્યોતિન્દ્ર દવેથી માંડીને તારક મહેતાની કલમથી ખૂબ હસ્યાં છઈએ.
આપણે ગુજરાતીઓ….
કે.કા. શાસ્ત્રીના શાસ્ત્રાર્થથી પાકટ બન્યા ,
ચંદ્રકાંત બક્ષીના કટાક્ષથી મનમાં ને મનમાં મલક્યાં,
આપણે ગુજરાતીઓ….
ગુણવંત શાહ, કાંતિ ભટ્ટ અને જય વસાવડાના બોલ્ડ શબ્દોથી
રીતસર આઉટ થઇ ગયા છીએ
આપણે ગુજરાતીઓ....

– સાઇરામ દવે

માર્ચ 29, 2011 Posted by | ઝરુખો | , | Leave a comment

‘ળ’ ન હોત તો ?


‘ળ’ ન હોત તો ?


‘ળ’ ન હોત તો ગોળ ગળ્યો ન હોત.

ને સઘળું સળવળતું ન હોત:

‘ળ’ ન હોત તો ફળિયે મળ્યા ન હોત,

ને કાળજે સોળ ન હોત ;

‘ળ’ ન હોત તો માળવે મળ્યા ન હોત ,

ને મેળે મેળાવડો ન હોત,

ને વાંસળીથી વ્યાકુળ ન હોત ;

‘ળ’ ન હોત તો કાગળ ઝળક્યાં ન હોત,

ને ઝાકળ ઝળહળ ન હોત ;

‘ળ’ ન હોત તો આંગળી ઝબોળાઈ ન હોત ;

ને જળ ખળખળ ન હોત.

– દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ

આદમ ટંકારવી ની એક કાવ્યપંક્તિ


‘ તું મને પાલવનું ઈંગ્લીશ પૂછ માં ,

અહિયાં , ‘ટીસ્યુ ‘ થી આંસુ લુછાય છે…’

માર્ચ 28, 2011 Posted by | ઝરુખો, શિક્ષણ વિચાર | , | 1 ટીકા

ટચુકડી જા.x ખ.


ટચુકડી જા.x  ખ.


ગુમાઈ છે ગુમાઈ છે ગુમાઈ છે

કોન્વેન્ટ સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડ્માંથી,

સંચાલકો અને માતાપિતાની બેદરકારીને કારણે,

પલક મીંચવા -ઉઘાડવા વચ્ચેની કોઈક ક્ષણે….

ગુજરાતી વાંચતી – લખતી એક આખી પેઢી .

ઓળખવા માટે નિશાની :

‘ કાનુડાએ કોની મટુકી ફોડી ? એમ પૂછો

 

તો કહેશે ,’ Jack & Jill ની ‘

ગોતીને પાછી લાવનાર માટે ઇનામ એકેય નથી,

કારણકે એ હંમેશને માટે ગુમાઈ ચૂકી છે.

– ઉદયન ઠક્કર


માર્ચ 28, 2011 Posted by | શિક્ષણ વિચાર | , | Leave a comment

ચાલો , એક સત્કાર્ય કરીએ…..


ચાલો , એક સત્કાર્ય કરીએ…..
કોઈપણ પ્રસંગે અપાતી ભેટ એક વણકહ્યો સંદેશ લઈને આવે છે: ‘હું તને ચાહું છું.હું તારો શુભેચ્છક છું.આજના પ્રસંગે તને યાદ કરવા જેટલું મારે મન તારું મહત્વ છે.’

ભેટનું આ જ સાચું મૂલ્ય છે, નહીં કે તેની સ્થૂળ કિમંત . એમાં પણ એ ભેટ જીવનપર્યંત સાચવી શકાય એવી હોય ; મન, હૃદય અને મસ્તિષ્કને શાતા આપનારી હોય ;એકલતામાં સાથી બની રહે તેમ હોય અને માનસિક ઊંચાઇ વધારનારી હોય તો તેનું મૂલ્ય અનેકગણું વધી જાય છે. આવી ભેટ એટલે પુસ્તક. ચાલો , સહુને વાંચતા કરીએ . પુસ્તક ભેટ આપવાની પ્રથા પાડીને પ્રજ્ઞા પારમિતાની આરાધના કરીએ . જ્ઞાનની મશાલ એક હાથમાંથી બીજા હાથમાં પહોચતી જશે, અજ્ઞાનનું તિમિર હરાતું જશે. અંતે પ્રગટશે યજ્ઞવેદીની જ્વાળા…..

સઘળું થશે ઝળાહળા…..

-ભાર્ગવી દોશી

 

 

માર્ચ 21, 2011 Posted by | ઝરુખો | , | Leave a comment